Meer lezen over Index voor Inclusie Naar lees meer over Index voor Inclusie Bestellen Index voor Inclusie Contact Index voor Inclusie Naar het voorwoord van Index voor Inclusie Naar de voorpagina van Index voor Inclusie

Werken met de Index voor Inclusie

Expertise

Vanaf 2011 geldt voor alle scholen in Nederland de zorgplicht. Dit houdt in dat scholen alle kinderen goed en passend onderwijs moeten kunnen bieden. Scholen kunnen er dan voor kiezen alle kinderen uit de buurt welkom te heten, ongeacht hun afkomst, beperkingen en vaardigheden. Perspectief kan een proces naar een meer welkome school begeleiden.

Procesbegeleiding bij de Index

Perspectief kan een proces naar een meer welkome school begeleiden. Dit betekent dat wij uw school ondersteunen om te komen tot prioriteiten voor ontwikkeling. Veranderingen worden tastbaar en levensvatbaar als ze gedragen worden door alle betrokkenen.

Training en Advies

Perspectief biedt scholen op maat workshops of trainingen aan op het gebied van de Index voor Inclusie,denken over diversiteit en inclusief onderwijs.

Extern en onafhankelijk Kwaliteitsonderzoek

De Index voor Inclusie kan gebruikt worden als evaluatie-instrument, als startpunt voor een proces naar een meer welkome school. Als uw school een inclusieve setting wil realiseren, maar onvoldoende capaciteit kan vrijmaken om de Index in te zetten als zèlf-evaluatie instrument, kan Perspectief een extern en onafhankelijk kwaliteitsonderzoek uitvoeren.