Index voor Inclusie Naar de voorpagina van Index voor Inclusie Bestellen Index voor Inclusie Contact Index voor Inclusie Voorwoord Index voor Inclusie

Werken met de Index >
Procesbegeleiding bij de Index - lees verder

Daarom werkt een school die door Perspectief begeleid wordt, meestal met een kleine groep betrokkenen vanuit alle verschillende geledingen aan verdere schoolontwikkeling: de "Inclusiewerkgroep" of "Indexgroep".

Het werken met de Index vormt de basis bij de procesbegeleiding waarbij de sterke en zwakke kanten van de school naar voren gebracht worden. Bij dit proces worden aannames onderzocht, prioriteiten voor ontwikkeling vastgelegd in een schoolplan en daar waar mogelijk uitgevoerd. De Index geeft antwoord op de vraag hoe scholen diversiteit kunnen ondersteunen en wat daarbij voordelen en valkuilen zijn. Tevens kan de Index helpen bij visievorming en deskundigheidsbevordering van leerkrachten. Het kan dienen om samenwerking met ouders te versterken of om te werken aan een bepaald onderwerp waar de school mee worstelt. Werken met de Index biedt de school diepgaande inzichten en concrete handvatten hoe ze haar kwaliteit van leren en participeren kan verbeteren.

Gedurende het proces ontwikkelt iedere school zelf een helder en intern breed gedragen beeld van hoe zij onderwijs voor alle leerlingen wil vormgeven. De school heeft zelf de regie over de inhoud en het tempo van het proces. Onderdelen van het proces kunnen zijn:

  • Het verzorgen van algemene en meer diepgaande informatie over diversiteit, inclusie en zeggenschap in studiedagen, informatieavonden, coachingsgesprekken of workshops op uw school.
  • Het trainen en begeleiden van de Inclusiewerkgroep bij het effectief inzetten van de Index voor Inclusie.
  • Onderzoek verrichten onder alle betrokkenen op het gebied van de cultuur, beleid en praktijk van de school.
  • De verzamelde gegevens vanuit het onderzoek verwerken en toegankelijk maken.
  • Het adviseren en ondersteunen van uw school bij het maken en uitvoeren van een schoolontwikkelingsplan gericht op een inclusieve setting.

Download hier de folder.