Meer lezen over Index voor Inclusie Meer over Index voor Inclusie Bestellen Index voor Inclusie Contact Index voor Inclusie Naar het voorwoord van Index voor Inclusie

Inclusie in het onderwijs

Het is een continu proces om alle betrokkenen zich welkom te laten voelen op de school en het leren en participeren van alle leerlingen te versterken.

Inclusie begint zodra het proces van nadenken over de school als welkome school is begonnen. Een volledig inclusieve school bestaat niet, maar scholen in beweging wel! De Index voor Inclusie geeft scholen concrete ondersteuning om op de eigen manier en het eigen tempo te komen tot een welkome school voor iedereen. Interesse om met de Index aan de slag te gaan? Mail naar a.greven@ziggo.nl

Inclusie in het onderwijs brengt het volgende met zich mee:

  • Hoge waardering van alle leerlingen en personeel.
  • Meer participatie van leerlingen in de cultuur, het onderwijsprogramma en de omgeving van de school en minder leerlingen die hiervan worden uitgesloten.
  • Betere aansluiting van de cultuur, het beleid en de praktijk van de school op de diversiteit van de leerlingen.
  • Het terugdringen van hindernissen die het leren en participeren van leerlingen in de weg staan voor iedereen, niet alleen voor degenen die zogenaamd 'specifieke onderwijsbehoeften' hebben.
  • Verschillen tussen leerlingen worden beschouwd als een hulpmiddel om het leren te bevorderen.
  • Het recht van een leerling om in zijn of haar eigen buurt naar school te kunnen gaan wordt erkend.
  • Een duurzame en wederkerige relatie tussen school en buurt wordt bevorderd.
Uit: Index voor Inclusie 2009, p.3