Overzicht workshops

Studiedagen Kennismaking met Index voor Inclusie

Data studiedagen najaar 2009:
Woensdag 14 oktober van 9.30 tot 16.00 uur in Rotterdam.
Maandag 16 november van 9.30 tot 16.00 uur in Amersfoort.
U kunt zich via het formulier aanmelden.

De Index voor Inclusie geeft scholen concrete ondersteuning om op de eigen manier en het eigen tempo te komen tot een welkome school voor iedereen; voor leerlingen, maar ook voor leerkrachten, ouders, organisaties uit de wijk, buurtbewoners en andere belanghebbenden. Perspectief organiseert studiedagen waarin u uitgebreid kennis kunt maken met de werkwijze van de Index voor Inclusie. Op de bijeenkomsten krijgt u concrete handvatten en diepgaande inzichten om zelf met de Index aan de slag te gaan. Deze studiedagen zijn bedoeld voor iedereen die zich wil inzetten voor goed onderwijs voor iedereen.

Kosten: € 180,-. Exclusief een exemplaar van de Index voor Inclusie à € 32,50. Voor mensen die de kosten voor deelname niet kunnen declareren (bijvoorbeeld ouders) is het mogelijk korting aan te vragen. Deze studiedag kan in aangepaste vorm ook op uw school worden verzorgd. Vraag een vrijblijvende offerte aan.

 


Studiedagen Verdieping in het werken met de Index voor Inclusie

Data studiedagen najaar 2009:
Donderdag 26 november van 9.30 tot 16.00 uur in Amersfoort.
U kunt zich via het formulier aanmelden.

Als u al kennis hebt gemaakt met de Index voor Inclusie via workshops of studiedagen van Perspectief of andere organisaties, dan bieden we u graag een bijeenkomst aan waarbij we dieper ingaan op de mogelijkheden van de Index.

Samen met andere scholen en ouders die zich voor deze dag hebben aangemeld bespreken we voorbeelden uit de praktijk waarbij de Index voor Inclusie een cruciale rol heeft gespeeld in veranderingsprocessen naar meer inclusieve praktijken. Op deze manier krijgt u vanuit vragen uit de praktijk verdiepende informatie over de praktische toepassingen en mogelijkheden van de Index. U kunt met andere scholen en ouders ervaringen uitwisselen over de knelpunten, barrières en hulpbronnen die u tegenkomt. Op de bijeenkomsten krijgt u nieuwe handvatten en verdergaande inzichten in mogelijke wegen naar een welkome school.

Voor wie?

Deze verdiepende studiedag is bedoeld voor alle belanghebbenden van scholen voor primair of voortgezet onderwijs waaronder bestuur, directie, ib-ers, leerkrachten, ouders en organisaties die met scholen samenwerken en al kennis hebben gemaakt of ervaring hebben opgedaan met de Index voor Inclusie in de praktijk.

Kosten: € 180,- . Voor mensen die de kosten voor deelname niet kunnen declareren (bijvoorbeeld ouders) is het mogelijk korting aan te vragen. Deze studiedag kan in aangepaste vorm ook binnen uw school worden verzorgd. Vraag een vrijblijvende offerte aan.


Workshops Kennismaking met Index voor Inclusie

Data workshops najaar 2009:
Woensdag 7 oktober van 14.00 tot 16.30 uur in Utrecht.
Maandag 9 november van 19.00 tot 21.30 uur in Utrecht.
U kunt zich via het formulier aanmelden.

Perspectief organiseert met enige regelmaat workshops van één dagdeel waarin u kennis kunt maken met de werkwijze van de Index voor Inclusie. De bijeenkomsten geven u handvatten om zelf met de Index op school aan de slag te gaan. Zij zijn bedoeld om u te enthousiasmeren een welkome schoolsetting te realiseren.

Kosten: € 90,- Exclusief een exemplaar van de Index voor Inclusie à € 32,50. Voor mensen die de kosten voor deelname niet kunnen declareren (bijvoorbeeld ouders) is het mogelijk korting aan te vragen. Deze workshop kan in uitgebreide vorm ook binnen uw school worden verzorgd. Vraag een vrijblijvende offerte aan.

Voor wie?

Deze workshop is bedoeld voor alle belanghebbenden van scholen voor primair of voortgezet onderwijs waaronder bestuur, directie, ib-ers, leerkrachten, ouders en organisaties die met scholen samenwerken.

Download hier de flyer of de folder.


Iedereen aan boord!!

Steeds meer leerlingen vallen uit de boot. Hoe kun je als school omgaan met leerlingen waarvan wij vinden dat ze 'moeilijk gedrag' vertonen. Dit zijn bijvoorbeeld kinderen en jongeren met een beperking, met een andere achtergrond, kinderen die pesten, die zich terugtrekken, of agressief zijn. Laten we ze spartelen, of gooien we de reddingsboei en houden we ze aan boord? En, wat te doen als de school zélf nauwelijks het hoofd boven water kan houden?

Op deze cursusdag gaat u aan de slag met de vraag hoe je een welkome, veilige en inclusieve school voor iederéén bouwt, hoe je samen preventief kunt werken om potentiële drenkelingen aan boord te houden en ervoor kunt zorgen dat iedereen een gewaardeerde plek heeft.

Iedereen aan boord is een praktische ééndaagse cursus die op uw school gegeven kan worden.
Meer informatie in de flyer. U kunt zich ook direct aanmelden.