Meer lezen over Index voor Inclusie Naar lees meer over Index voor Inclusie Bestellen Index voor Inclusie Contact Index voor Inclusie Naar het voorwoord van Index voor Inclusie

De Index nader bekeken

Veel scholen en scholengroepen willen een welkome school zijn voor elk kind uit de wijk, ongeacht wat er vanuit het ministerie wel en niet opgelegd wordt. Veel scholen gáán er gewoon voor. Of de school nu een ‘inclusieve school’, een ‘brede school’, een ‘vreedzame school’ of een ‘school zonder racisme’ genoemd wordt, of dat de school zichzelf gewoon ziet als een welkome school, het gaat er bij deze scholen om, dat het leren en participeren van alle leerlingen bevorderd wordt.

We zien geregeld dat het proces naar een welkome school stagneert.
> lees verder

Indexmaterialen

Vragenlijsten
De vragenlijsten kunt u bewerken, aanpassen en uitbreiden, zodat deze precies aansluiten bij de situatie van uw school.
  1. Quickscan Indicatoren
  2. Indicatoren voor leerlingen en ouders/verzorgers
  3. Mijn basisschool
  4. Mijn school voor het voortgezet secundaire onderwijs
  5. Ouders voor het voortgezet secundair onderwijs