Meer lezen over Index voor Inclusie Naar lees meer over Index voor Inclusie Bestellen Index voor Inclusie Contact Index voor Inclusie Naar het voorwoord van Index voor Inclusie Naar de voorpagina van Index voor Inclusie

De Index nader bekeken - lees verder

Vaak zijn de redenen hiervoor dat er geen 'geld' is, geen 'specifieke kennis' en 'onvoldoende handen in de klas'. Geld, kennis en handen in de klas zijn inderdaad nodig om te zorgen dat ieder kind, ongeacht zijn vaardigheden, beperkingen, zijn cultuur of geloof op zijn eigen niveau het beste uit zichzelf kan halen. Als het daaraan lijkt te ontbreken, zien we gebeuren dat sommige kinderen (en ouders) naar een school ver uit hun eigen buurt moeten of dat zij helemaal niet naar school kunnen.

Het zou jammer zijn als een school hierin berust. Elke school heeft namelijk een schat aan ‘hulpbronnen’ ook al is de school zich daar niet altijd van bewust. Dit kunnen middelen binnen een school zijn die het leren en participeren van leerlingen bevorderen. Hulpbronnen bestaan niet alleen uit geld, materialen, een schoolgebouw en de schoolomgeving. Het kan ook om kennis, netwerk of ervaring gaan.

Hulpbronnen kunnen in elk onderdeel van de school gevonden worden: bij leerlingen, ouders, leerkrachten en mensen en organisaties in de wijk. Veranderingen in cultuur, beleid en praktijk kunnen hulpbronnen voortbrengen. Capaciteiten die leerlingen hebben om richting te geven aan hun eigen leerproces en om anderen tot steun te zijn kunnen hulpbronnen vormen. Hetzelfde geldt voor de mogelijkheden van personeel om elkaar in ieders ontwikkeling te ondersteunen.

De Index voor Inclusie helpt scholen om te ontdekken welke (nu nog verborgen) hulpbronnen op de weg naar een welkome setting de school allemaal heeft. Maar ook komt aan het licht welke barrières de school (onbedoeld) opwerpt, waardoor een welkome schoolcultuur op zich laat wachten. Scholen rapporteren dat door dit inzicht barrières geslecht kunnen worden, op zo’n manier dat het ten goede komt aan iedereen.