Meer lezen over Index voor Inclusie Naar lees meer over Index voor Inclusie Bestellen Index voor Inclusie Contact Index voor Inclusie Naar het voorwoord van Index voor Inclusie Naar de voorpagina van Index voor Inclusie

Werken met de Index > Expertise

Perspectief, kenniscentrum voor Inclusie en Zeggenschap is een onafhankelijke organisatie die zich bezighoudt met inclusie en diversiteit en het verbeteren van kwaliteit van leven van mensen. Perspectief geeft kwaliteitsevaluaties en training in onderwijs, zorg, bedrijfsleven en overheid. Vanuit deze missie levert Perspectief regelmatig een inhoudelijke bijdrage over inclusie en diversiteit op congressen en conferenties. Maar ook binnen scholen voor basis- of voortgezet onderwijs, als trainer of als gastdocent bij een Hogeschool of ter ondersteuning van ouderinitiatieven.

studiedag 090319

Vanaf 2011 geldt voor alle scholen in Nederland de zorgplicht. Dit houdt in dat scholen alle kinderen goed en passend onderwijs moeten kunnen bieden. Scholen kunnen er dan voor kiezen alle kinderen uit de buurt welkom te heten, ongeacht hun afkomst, beperkingen en vaardigheden. Perspectief kan een proces naar een meer welkome school begeleiden. Dit betekent dat wij uw school ondersteunen om te komen tot prioriteiten voor ontwikkeling. We werken daarbij nauw samen met alle betrokkenen in en rondom de school. De school heeft zelf de regie over de inhoud en het tempo van het proces.
> lees verder