Over de Index voor Inclusie Bestellen Index voor Inclusie Contact Index voor Inclusie Naar het voorwoord van Index voor Inclusie

De Index for Inclusion is in het Nederlands verschenen onder de naam Index voor Inclusie. Perspectief, Kenniscentrum voor Inclusie en Zeggenschap, heeft de licentie voor de Nederlandse vertaling. In 2009 is deze in tweede herziene druk verschenen.

De Index voor Inclusie is een praktisch hulpmiddel om het proces naar inclusief onderwijs op elke school te ondersteunen. De Index is wetenschappelijk onderbouwd en is gebaseerd op de inzichten van schoolpersoneel, bestuurders, leerlingen, ouders/verzorgers en de plaatselijke gemeenschap.  De Index is inmiddels in 39 talen vertaald en wordt in meer dan 40 landen gebruikt. De Index voor Inclusie is een praktisch hulpmiddel om het proces naar inclusief onderwijs op elke school te ondersteunen. De Index is wetenschappelijk onderbouwd en is gebaseerd op de inzichten van schoolpersoneel, bestuurders, leerlingen, ouders/verzorgers en de plaatselijke gemeenschap.  De Index is inmiddels in 39 talen vertaald en wordt in meer dan 40 landen gebruikt.

Perspectief doet kwalitatief onderzoek en training op het gebied van inclusie en diversiteit in het onderwijs, zorg, bedrijfsleven en overheid. Bij het gebruik van de Index voor inclusie biedt Perspectief procesbegeleidingtraining en advies en extern, onafhankelijk kwaliteitsonderzoek aan, aan scholen voor basis- en voortgezet onderwijs. Uiteraard behoort een combinatie van deze drie activiteiten ook tot de mogelijkheden. Klik om de verschillende mogelijkheden apart te bekijken. Perspectief doet kwalitatief onderzoek en training op het gebied van inclusie en diversiteit in het onderwijs, zorg, bedrijfsleven en overheid. Bij het gebruik van de Index voor inclusie biedt Perspectief procesbegeleidingtraining en advies en extern, onafhankelijk kwaliteitsonderzoek aan, aan scholen voor basis- en voortgezet onderwijs. Uiteraard behoort een combinatie van deze drie activiteiten ook tot de mogelijkheden. Klik om de verschillende mogelijkheden apart te bekijken.

De Index voor Inclusie (in een 4-rings band) kost € 32,50.

Meer informatie vindt u in onze flyer of folder. De Index voor Inclusie (in een 4-rings band) kost € 32,50.

Meer informatie vindt u in onze flyer of folder.

Engelse editie

In 2011 is in Engeland de derde editie van de Index voor Inclusie verschenen, die ingrijpend is herzien en uitgebreid. Deze editie verbindt onderwijs nog meer dan voorheen aan waarden als duurzaamheid, wereldburgerschap, ‘community building’, gezondheidsbevordering, mensenrechten en geweldloosheid. Ook nieuw is dat deze Index een gedetailleerde schets geeft van een nieuw, inclusief curriculum dat de ervaringen en toekomst van kinderen weerspiegelt en relevant wil zijn voor het leven van jongeren waardanook ter wereld. In 2011 is in Engeland de derde editie van de Index voor Inclusie verschenen, die ingrijpend is herzien en uitgebreid. Deze editie verbindt onderwijs nog meer dan voorheen aan waarden als duurzaamheid, wereldburgerschap, ‘community building’, gezondheidsbevordering, mensenrechten en geweldloosheid. Ook nieuw is dat deze Index een gedetailleerde schets geeft van een nieuw, inclusief curriculum dat de ervaringen en toekomst van kinderen weerspiegelt en relevant wil zijn voor het leven van jongeren waardanook ter wereld.

De nieuwe Index is spiraalgebonden en wordt geleverd met een CD met een elektronische versie van het document. Ook alle vragenlijsten zijn hierop te vinden, zodat deze eenvoudig kunnen worden aangepast aan de context van de individuele scholen. De nieuwe Index is spiraalgebonden en wordt geleverd met een CD met een elektronische versie van het document. Ook alle vragenlijsten zijn hierop te vinden, zodat deze eenvoudig kunnen worden aangepast aan de context van de individuele scholen.

Deze derde druk zal voorlopig nog niet (volledig) worden vertaald in het Nederlands. Het consortium rond de Index voor Inclusie (bestaande uit: Perspectief (licentiehouder voor de Nederlandstalige Index voor Inclusie), Hogeschool Windesheim, Fontys Hogeschool, Artevelde hogeschool (Gent), Seminarium voor Orthopedagogiek, Hogeschool Leuven, Universiteit Antwerpen) beraden zich wel op mogelijkheden voor een Nederlandse vertaling. Deze derde druk zal voorlopig nog niet (volledig) worden vertaald in het Nederlands. Het consortium rond de Index voor Inclusie (bestaande uit: Perspectief (licentiehouder voor de Nederlandstalige Index voor Inclusie), Hogeschool Windesheim, Fontys Hogeschool, Artevelde hogeschool (Gent), Seminarium voor Orthopedagogiek, Hogeschool Leuven, Universiteit Antwerpen) beraden zich wel op mogelijkheden voor een Nederlandse vertaling.

De Index is in Engeland te bestellen via: http://www.csie.org.uk/publications/current.shtml. De Index is in Engeland te bestellen via: http://www.csie.org.uk/publications/current.shtml.